Hóa đơn không chịu thuế GTGT hay hóa đơn chịu thuế suất 0% kê khai ở mục nào luôn là những câu hỏi mà các bạn kế toán mới vào nghề phải băn khoăn về mục kê. Trong bài viết này, Kế Toán Thiên Ưng sẽ chia sẻ cách kê khai những loại hóa đơn này trên bảng kê bán ra hay mua vào trên các phụ lục của tờ khai thuế GTGT:

Căn Cứ Loại Hóa Đơn Hóa đơn Đầu Ra Hóa đơn Đầu Vào
Thông tư 219/2013/TT-BTC Viết Mục kê
(Trên Bảng kê bán ra.
PL 01-1/GTGT)
Mục kê
(Trên Bảng kê mua vào :
PL 01-2/GTGT)
Khấu trừ
Điều 4 Hóa đơn GTGT không chịu thuế Thuế suất:
Tiền thuế:
Mục 1 Không kê Không được KT
Điều 9 Hàng đơn GTGT chịu thuế 0% Thuế suất: 0%
Tiền thuế: 0
Mục 2 –        Đủ điều khấu trừ thì kê ở Mục 1.
–        Không đủ điều kiện thì KHÔNG KÊ KHAI
Xem tại đây: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT
Điều 10 Hàng đơn GTGT chịu thuế 5% Thuế suất: 5%
Tiền thuế: DT x 5%
Mục 3
Điều 11 Hàng đơn GTGT chịu thuế 10% Thuế suất: 10%
Tiền thuế: DT x 10%
Mục 4
Điều 5 Không phải kê khai – nộp thuế Không kê Không kê
 Công văn số 736/CT-TTHT Hóa đơn bán hàng Không có – Vì kê khai theo khấu trừ nên chỉ có HĐ GTGT KHÔNG KÊ KHAI
 (Hướng dẫn trên đã cập nhật theo mẫu biểu tờ khai thuế mới tại thông tư 119/2014/TT-BTC)

Ở Bảng trên Kế Toán Thiên Ưng đã đưa ra Những loại hóa đơn được xuất theo mức thuế suất của các loại hàng hóa dịch vụ mà công ty các bạn cung cấp. Áp dụng cho các doanh nghiệp kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
Các bạn chỉ cần xác định xem đó là hóa đơn đầu ra hay hóa đơn đầu vào đối với công ty mình để tìm mục kê cho phù hợp.
Chú ý: Nếu doanh nghiệp các bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì không kê khai hóa đơn bán hàng – mua của các công ty kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp nhé theo Công văn số 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường.
Chú ý: Theo khoản 1 – điều 8 của TT 166/2013/TT-BTC xử phạt vi phạm luật thuế thì:
Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế

 

Content retrieved from: http://ketoanthienung.vn/cach-ke-khai-hoa-don-khong-chiu-thue-thue-suat-0.htm.

0907 241 381