Công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Công ty hợp danh là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập

Dịch tư vấn thành lập công ty hợp danh của chúng tôi

Tư vấn trước khi thành lập công ty hợp danh:
– Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
– Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp.
– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp.
– Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty.
– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (theo mẫu).

  1. Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh (theo mẫu).

3. Danh sách thành viên công ty hợp danh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (theo mẫu).
Kèm theo danh sách thành viên phải có:
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP đối với thành viên sáng lập là cá nhân;
– Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân

Bạn cần chuẩn bị

1/ Đặt tên công ty
2/ Chọn địa chỉ kinh doanh
3/ CMND hoặc thẻ căn cước sao y ( không quá 03 tháng )
4/ Ngành nghề bạn cần kinh doanh.

Liên hệ với Đại lý thuế 247

Đại lý thuế 247 sẽ thay mặt bạn soạn hồ sơ.
Thay mặt đi nộp hồ sơ cho sở kế hoạch đầu tư.
Từ 03 đến 05 ngày làm việc bạn sẽ nhận được giấy phép và con dấu

Đăng ký thành lập doanh nghiệp ngay

0907 241 381