Sử dụng dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội của Đại lý thuế 247 sẽ giảm thiểu khối lượng lớn công việc giấy tờ cho khách hàng và cung cấp tư vấn chuyên biệt về các vấn đề cho doanh nghiệp

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội của Đại lý thuế 247, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục lao động, bảo hiểm xã hội. Toàn bộ công việc thủ tục,lao động, bảo hiểm xã hội sẽ do dịch vụ chuyên nghiệp của Đại lý thuế 247 thực hiện

Công việc của Đại lý thuế 247

Bước 1: Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cần thiết
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ theo quy định
Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 4: Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
Bước 5: Nhận kết quả theo ủy quyền và giao lại cho khách hàng

Phí dịch vụ đăng ký lao động

Đại lý thuế 247 xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành

0907 241 381