Bảo hiểm xã hội được bắt buộc với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường, nó cần được tiến hành chính xác và đúng quy định pháp lý. Tuy nhiên với những doanh nghiệp mới có thể gặp khá nhiều vấn đề trong những hoạt động này. Dịch vụ bảo hiểm xã hội trọn gói chính là giải pháp cho những người không hiểu biết về vấn đề này có thể thực hiện một cách tốt nhất, tuân thủ quy định của pháp luật.

Dịch vụ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu

 Tư vấn xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu
Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp
Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định
Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
Hỗ trợ tháng đầu ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH
Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp

Thời gian hoàn tất : 30 – 45 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH hoặc sớm hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp

Dịch vụ quản lý BHXH, BHYT trọn gói hàng tháng

Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng
Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới
Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc
Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..
Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng
Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động
Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về các nghiệp vụ

Dịch vụ bảo hiểm xã hội trọn gói của Đại lý thuế 247 chính là giải pháp giúp cho doanh nghiệp của bạn thực hiện thủ tục đăng ký và sử dụng bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng, đơn giản và hợp pháp nhất mà không cần mất quá nhiều thời gian và công sức cho các thủ tục phức tạp

0907 241 381