Đăng ký lao động

Sử dụng dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội của Đại lý thuế 247 sẽ giảm thiểu khối lượng lớn công việc giấy tờ cho khách hàng …

Đăng ký tham gia BHXH

Bảo hiểm xã hội được bắt buộc với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường, nó cần được tiến hành chính xác và đúng quy định pháp lý …

Dịch vụ tăng giảm BHXH

Bạn là cá nhân hay doanh nghiệp đang gặp phải vướng mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lao động tiền lương hãy liên hệ với chúng tôi …

Dịch vụ theo dõi hồ sơ nhân sự

Doanh nghiệp bạn đang gặp phải vướng mắc về theo dõi tình hình hồ sơ lao động tiền lương hãy liên hệ với chúng tôi. Dịch vụ theo dõi hồ sơ tăng giảm lao động hàng tháng …

Dịch vụ chốt sổ BHXH

Khi người lao động nghỉ việc tại công ty thì người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải tiến hành thủ tục chốt  sổ cho người lao động tại công ty …

0907 241 381