Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cung cấp đến khách hàng rất đa dạng bao gồm tư vấn các quy định thuế TNCN, tính toán thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ thuế, thu nhập tính thuế, thuế suất áp dụng, các khoản miễn giảm và số thuế TNCN cuối cùng phải nộp. Hoàn tất hồ sơ và nộp lên cơ quan chức năng. Những trường hợp đặc thù và phức tạp nhất về thuế TNCN sẽ được Đại lý thuế 247 sẽ tư vấn và giải quyết để đem lại lợi ích cao nhất về thuế TNCN đến khách hàng.

Mối quan tâm của bạn về thuế thu nhập cá nhân

– Thu nhập chịu thuế TNCN của tôi tính trên căn cứ nào?
– Thu nhập tính thuế TNCN của tôi tính ra sao?
– Các khoản giảm trừ thuế TNCN của tôi là những khoản nào?
– Thuế suất thuế TNCN của tôi là bao nhiêu?
– Đâu là các khoản miễn giảm thuế TNCN của tôi?
– Hồ sơ quyết toán thuế TNCN của tôi bao gồm những gì?
– Nơi nộp và thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN.

Yêu cầu về dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các vấn đề quan tâm, yêu cầu của bạn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được Đại lý thuế 247 xử lý thấu đáo, hiệu quả và nhanh chóng dựa trên kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động của công ty với các kế toán viên – kiểm toán viên hành nghề đã giải quyết rất nhiều tình huống phức tạp. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để tìm hiểu và thực hiện công việc phức tạp này.

Phí dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào?

Phí dịch vụ được tính dựa trên nội dung vụ việc cụ thể và yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên đây là những khoản phí rất phù hợp. Báo giá chính xác nhất sẽ được gởi đến bạn một cách nhanh chóng ngay sau khi bạn liên lạc với Đại lý thuế 247

Đăng ký dịch vụ

0907 241 381