Dịch vụ quyết toán thuế TNDN cuối năm

– Dịch vụ quyết toán thuế TNDN năm của Đại lý thuế 247 sẽ giúp doanh nghiệp bạn tránh khỏi những sai sót trong hệ thống sổ sách.
– Nắm bắt được tầm quan trọng của việc quyết toán thuế với doanh nghiệp, Đại lý thuế 247 chúng tôi là công ty dịch vụ kế toán được thành lập nhằm giúp giải quyết những thắc mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên viên kế toán, kiểm toán viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm và nhiều va vấp trong lĩnh vực kế toán – thuế, chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu đi nỗi lo lắng khi giải trình với cơ quan thuế. Khi lựa chọn chúng tôi, chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện tất cả các công việc của một người kế toán thuế, giữ vai trò là một nhân viên chính thức của doanh nghiệp để giao dịch, giải trình với cơ quan thuế.

Quy trình dịch vụ quyết toán thuế của chúng tôi được thực hiện như sau:

* Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán
– Nhận chứng từ của Doanh Nghiệp về để thực hiện công việc.
– Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

* Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính
– Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi căn cứ từ chứng từ gốc.
– Lập các chứng từ ngân hàng liên quan, các phiếu kế toán khác.
– Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.
– Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.
– Lập hệ thống sổ sách đảm bảo điều kiện khi quyết toán thuế
– Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
– Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.
– Lập sổ Nhật ký chung.

In bộ sổ sách chứng từ gồm: Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà Nước, Thuế GTGT được khấu trừ, Bản thuyết minh BCTC, Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

Cân đối lãi lỗ, tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp

– Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của DN trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho DN
– Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của DN
– Lập báo cáo theo quy định tiến độ thuế
– Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
– Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm
– Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm
– Lập báo cáo tài chính năm

Giao dịch giải trình trực tiếp với cơ quan thuế

– Trong năm tài chính: Thực hiện giao dịch giải trình số liệu , chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu
– Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế
– Dịch vụ quyết toán thuế của Đại lý thuế 247, giúp giải quyết tất cả các sai phạm còn tồn đọng trong doanh nghiệp, hoàn thiện sổ sách trước khi quyết toán thuế
– Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu như làm sai
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ  quan thuế và pháp luật

Đăng ký dịch vụ

0907 241 381