Doanh nghiệp tư nhân là Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của Doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập Doanh nghiệp tư nhân.

Dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân của Đại lý tuế 247:
Tư vấn trước khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân:
– Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp.
– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Doanh nghiệp.
– Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý (giữa Chủ công ty tư nhân và giám đốc trong trường hợp Chủ công ty tư nhân thuê giám đốc).
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của chủ Doanh nghiệptư nhân.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định – 2 bản).

2. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ công ty theo quy định sau: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của chủ công ty tư nhân và giám đốc quản lý công ty (nếu có) (1 bản).

3. Công ty kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (1 bản).

4. Công ty kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của Chủ công ty hoặc cá nhân khác có chứng chỉ hành nghề (1 bản).

5. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định – 1 bản).

Bạn cần chuẩn bị

1/ Đặt tên công ty
2/ Chọn địa chỉ kinh doanh
3/ CMND hoặc thẻ căn cước sao y ( không quá 03 tháng )
4/ Ngành nghề bạn cần kinh doanh.

Liên hệ với Đại lý thuế 247

Đại lý thuế 247 sẽ thay mặt bạn soạn hồ sơ.
Thay mặt đi nộp hồ sơ cho sở kế hoạch đầu tư.
Từ 03 đến 05 ngày làm việc bạn sẽ nhận được giấy phép và con dấu

Đăng ký thành lập doanh nghiệp ngay

0907 241 381