Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại chúng ta có 2 đối tượng trả lại hàng đó là công ty và cá nhân mua hàng.  + Đối với trường hợp bán hàng cho công ty: Khi công ty đó muốn trả lại hàng thì công ty đó phải xuất hóa đơn trả lại hàng cho số hàng muốn trả. […]

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Có 15 nguyên tắc kế toán phải thực hiện khi kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và kế toán phải thực hiện đúng: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào  Theo quy định tại điều 14 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC 1. […]

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Theo quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) Thì: Đối với […]

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Quy định về các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mới nhất hiện nay Các đối tượng không chịu thuế GTGT đang được quy định tại Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại: Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC 1. Sản phẩm trồng trọt (bao […]

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) 1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1% – Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng). 2) Dịch vụ, xây dựng không bao […]

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Có khá nhiều các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo luật thuế GTGT mới nhất được hướng dẫn tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ liệt kê các trường hợp đó để các bạn tham khảo: 1. Tổ chức, cá nhân nhận các […]

Cách tính thuế giá trị gia tăng đầu vào – đầu ra

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo các phương pháp khấu trừ thuế: 1. Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. – Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, […]

0907 241 381