Xử lý hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng Trước ngày 12/6/2017, thì quy định về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng được quy định tại khoản 4 điều 9 của thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn […]

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan Thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh thì kế toán phải xác định xem thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào đó là trước hay sau khi doanh nghiệp bỏ […]

Cách xử lý các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT

Các trường hợp mất hóa đơn GTGT được hướng dẫn  tại điều 24, thông tư 39/2014/TT-BCT theo đó việc mất, cháy, hỏng hóa đơn kế toán sẽ làm như sau:  1. Xử lý trong trường hợp mất hóa đơn đầu ra: (Do bên bán làm mất) Khi phát hiện mất hóa đơn đầu ra (dù […]

Xử Lý Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Tại điểm 2.8 Phụ lục 4 – Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa – dịch vụ đối với trường hợp trả lại hàng của thông tư […]

0907 241 381