Theo quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thì: Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trong các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp hay sử dụng nhất đó là: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
Và được quy định như sau: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán.

Trước đây đã có rất nhiều các công văn của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về trường hợp doanh nghiệp thanh toán bằng tài khoản ngân hàng chưa đăng ký hoặc thông báo thuế thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (dù là 1 trong 2 bên Bán hoặc Mua chưa đăng ký TKNH). Ví dụ như: Công văn 3017/TCT-KK ngày 27/07/2015, Công văn 5317/TCT-KK ngày 10/12/2015 hoặc công văn 1175/TCT-KK ngày 21/03/2016 
Nhưng đến ngày 26/10/2016 có 2 công văn quan trọng hướng dẫn khác với các công văn trên:
1. Công văn 14952/BTC-TCT ban hành ngày 26/10/2016 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT
Công văn 14952/BTC-TCT
2. Công văn 4987/TCT-CS ngày 26/10/2016 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT:
Công văn này thay thế công văn 1175/TCT-KK ngày 21/03/2016 và hướng dẫn cục thuế tỉnh Thiên Thiên Huế thực hiện theo Công văn 14952/BTC-TCT ban hành ngày 26/10/2016 nêu trên.

=> Vậy là theo các công văn mới nhất này thì:
– Nếu doanh nghiệp thực hiện thanh toán hoặc nhận thanh toán bằng TKNH chưa được đăng ký với CQT sẽ vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
– Sẽ bị phạt vi phạm hành chính với hành vi không đăng ký thuế: theo quy định tại khoản 2, điều 8, nghị định 129/2013/NĐ-CP.

– Mức phạt được hướng dẫn cụ thể tại theo Thông tư 166/2013/TT-BTC tại Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định:
+ Chậm từ 1 đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ
+ Chậm từ 1 đến 30 ngày: Phạt từ 400.000 – 1.000.000
+ Chậm quá 30 ngày trở lên: Phạt 800.000 đến 2.000.000
Hiện nay, thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng không còn thực hiện bằng mẫu 08/MST nộp cho cơ quan thuế nữa. Mà thực hiện đăng ký với sở kế hoạch đầu tư.
Chi tiết các xem tại đây: Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

3. Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng như sau:
sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
” 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).
=> Thông tư 173/2016/TT-BTC đã bỏ đi cụm từ ” (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế”

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
  

Content retrieved from: http://ketoanthienung.vn/khong-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-co-quan-thue.htm.

0907 241 381